Namų turto draudimas


Bendrieji reikalavimai įvykus draudiminiam įvykiui pagal turto draudimą:

 1. Pabandykite sumažinti kitus nuostolius ar žalą turtui. Išgelbėkite tai, ką įmanoma išgelbėti!
 2. Kuo skubiau praneškite bendrovei „Seesam“ apie tai, kas įvyko ir laikykitės „Seesam“ nurodymų.
 3. Užpildykite Namų turto draudimo pareiškimo dėl nuostolių formą ir pridėkite sugadinto turto sąrašą bei paaiškinimą apie tai, kad įvyko.
 4. Išsaugokite turto, už kurį norite gauti kompensaciją, likučius.
 5. Nieko nedarykite žalos padarymo vietoje tol, kol įvykio vietos apžiūrėti atvyks atstovas iš „Seesam“.
Gaisras

Pildant pranešimą apie patirtus sužalojimus būtina nurodyti:

 1. Jeigu būtina, evakuokite žmones arba suteikite pirmąją pagalbą sužeistiesiems.
 2. Pabandykite užgesinti ugnį naudodamiesi pagrindinėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
 3. Jeigu negalite užgesinti ugnies, iškvieskite gaisrinę tarnybą. Tai galite padaryt paskambinę numeriu 112 – gelbėjimo tarnybos skubios pagalbos numeriu.
 4. Nuveskite gaisrininkus į įvykio vietą ir padėkite greičiau surasti ugnies vietą.
Įsilaužiamoji vagystė, apiplėšimas, vandalizmas
 1. Praneškite policijai. Tai galite padaryti paskambinę numeriu 112.
 2. Paprašykite policijos pareigūnų baudžiamosios bylos tyrimo rezultatų.
Vandens padaryta žala
 1. Suraskite vandens padarytos žalos priežastį ir pabandykite užsukti sklendes.
 2. Jei negalite to padaryti, iškvieskite namo prižiūrėtojo avarinę tarnybą.
 3. Jei neįmanoma to padaryti, skambinkite numeriu 112 ir vykdykite gautus nurodymus.
 4. Parneškite kaimynams.
 5. Iškart pradėkite valyti ir sausinti, išneškite turtą arba uždenkite jį apsaugine plėvele.
Civilinės atsakomybės draudimas
 1. Apie žalą iškart praneškite „Seesam“.
 2. Pabandykite gauti kuo daugiau medžiagos ir įrodymų, galinčių paaiškinti žalos aplinkybes.
 3. Padėkite bendrovei „Seesam“ nustatyti padarytos žalos dydį ir poliso turėtojo atsakomybę.
 4. Nieko nežadėkite ir dėl nieko nesitarkite be „Seesam“ patvirtinimo.

Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.