Kelionės draudimas


Apie įvykusią žalą ir patirtus nuostolius draudimo bendrovei „Seesam“ reikia pranešti raštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po įvykio.

Svarbu! Jeigu ligos gydymo ar nelaimingo atsitikimo išlaidos viršija 350 EUR arba Jums taikoma hospitalizacija, privalote draudimo bendrovę apie tai informuoti per 24 val. Daugiau informacijos: skaitykite žemiau.

Gydymo išlaidos dėl nelaimingo atsitikimo arba ligos

Ligos, sužalojimo, traumos atveju, kai būtina neatidėliotina medicininė pagalba, visada kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą.

Jeigu išlaidos viršija 350 EUR arba buvote hospitalizuotas, per 24 valandas informuokite mus telefonu +370 5 275 39 09 arba +370 640 19271 apie susiklosčiusią situaciją. Jums patekus į ligoninę sunkios būklės, gydytojai patys turėtų susisiekti su draudimo bendrove.

Jeigu išlaidos neviršija 350 EUR ir netaikoma hospitalizacija, ambulatorinio gydymo sąskaitas galite apmokėti ir patys - draudiminio įvykio atveju išlaidas atlyginsime Jums sugrįžus į Lietuvą ir pateikus reikiamus dokumentus (žr. žemiau).

Jeigu išlaidas apmokėjote patys, turite gauti iš gydytojo (gydymo įstaigos) originalius dokumentus:

 • Gydytojo išrašą, kuriame nurodyta ligos pradžia, gydymo trukmė, simptomai, skirti vaistai, diagnozė;
 • Vaistų receptus;
 • Išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (kvitus, čekius).
Bagažo vėlavimas

Jei Jūsų bagažas vėlavo į paskirties vietą užsienyje daugiau kaip 6 valandas, Jūs galite išleisti iki 175 EUR būtiniems daiktams įsigyti. Išsaugokite prekių įsigijimą patvirtinančius kvitus ir čekius.

Bagažo praradimas ir apgadinimas

Vežėją (avialinijas, keltų linijas ir pan.) ar vietos policiją informuokite apie Jūsų bagažo dingimą, apiplėšimą arba vagystę ir paprašykite pažymos apie įvykį.

Jeigu Jūsų bagažas buvo sulaužytas arba apgadintas gabenimo metu, kreipkitės į transporto bendrovę arba kaltąją šalį ir reikalaukite atlyginti padarytą žalą. Draudimas padengia likusią kompensacijos dalį, kurios neatlygino transporto bendrovė.

Kokius dokumentus reikia pateikti kreipiantis dėl išlaidų atlyginimo?

Dėl medicininių gydymosi išlaidų atlyginimo pateikite šiuos dokumentus:

 1. Pranešimą apie įvykį.
 2. Poliso, galiojusio kelionės metu, kopiją.
 3. Gydytojo išrašą, kuriame nurodyta ligos pradžia, gydymo trukmė, simptomai, skirti vaistai, diagnozė.
 4. Išlaidų sąskaitas (kvitus, čekius, patvirtinančius mokėjimą).
 5. Vaistų receptus.

Kelionės atšaukimo/nutraukimo atveju pateikite šiuos dokumentus:

 1. Pranešimą apie įvykį.
 2. Poliso, galiojusio kelionės metu, kopiją.
 3. Įvykį patvirtinantį dokumentą (susirgimo atveju – gydytojo pažymą, kurioje nurodyta diagnozė, pirmasis vizitas ir gydymo trukmė; žalos Jūsų turtui atveju - policijos išduotą pažymą apie užregistruotą įvykį).
 4. Išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (kvitus, čekius).
 5. Kelionių bendrovės pažymą apie rezervacijas, atšaukimą ir grąžintas/ negrąžintas išlaidas (baudas).

Pavėlavimo į laivą/lėktuvą arba tarpinį skrydį atveju pateikite šiuos dokumentus:

 1. Pranešimą apie įvykį.
 2. Poliso, galiojusio kelionės metu, kopiją.
 3. Įvykį patvirtinantį dokumentą (raštišką vežėjo (avialinijų, keltų linijų ir pan.) patvirtinimą, kad transporto priemonės, kuria keliavote, reisas buvo atidėtas bei nurodytos vėlavimo/reiso atidėjimo priežastys).
 4. Dokumentus, patvirtinančius išlaidas (mokėjimo kvitus, bilietus ir t.t. Jeigu neturite sąskaitų originalų, galite pateikti banko sąskaitos išrašą).

Bagažo žalos atveju pateikite šiuos dokumentus:

 1. Pranešimą apie įvykį.
 2. Draudimo poliso, galiojusio kelionės metu, kopiją.
 3. Bilietų kopijas.
 4. Keleivio įlaipinimo šaknelę.
 5. Bagažo registravimo šaknelę.
 6. Įvykį patvirtinantį dokumentą (transporto bendrovės pažyma, pažyma iš policijos).
 7. Išsamų prarastų daiktų ar įgytų daiktų sąrašą ir dokumentus, patvirtinančius išlaidas (mokėjimo kvitus; jeigu neturite sąskaitų originalų, galite pateikti banko sąskaitos išrašą).
 8. Pažymą iš transporto bendrovės apie sumokėtą kompensaciją, jei tokia buvo.

Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.