Kasko draudimas

Pranešti bendrovei „Seesam“ apie patirtą žalą reikia ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo draudžiamojo įvykio (vagystės atveju - per dvi darbo dienas).