Kasko draudimas


Pranešti bendrovei „Seesam“ apie patirtą žalą reikia ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo draudžiamojo įvykio (vagystės atveju - per dvi darbo dienas).

Bendrieji reikalavimai įvykus draudžiamajam įvykiui

Bendrieji reikalavimai įvykus draudžiamajam įvykiui pagal motorinės transporto priemonės draudimą:

1. Būkite ramūs ir pabandykite sumažinti kitus nuostolius ar žalą turtui. Išgelbėkite tai, ką įmanoma išgelbėti!
2. Kuo skubiau praneškite bendrovei „Seesam“ apie tai, kas įvyko ir laikykitės „Seesam“ nurodymų.

Kelių eismo įvykis

1. Jeigu per eismo įvykį buvo sužeisti žmonės, suteikite jiems pirmąją pagalbą ir iškvieskite greitąją medicinos pagalbą bei policiją. Greitąją pagalbą galite iškviesti paskambinę numeriu 112 – gelbėjimo tarnybos skubios pagalbos numeriu.
2. Jeigu eismo įvykio dalyviai sutaria, kuri šalis yra atsakinga už įvykį ir nėra sužalotų asmenų, tuomet pildoma eismo įvykio deklaracija.
3. Jeigu šalys nesutaria dėl to, kuri šalis yra kalta, iškvieskite policiją. Tai galite padaryti paskambinę numeriu 112. Laikykitės policijos pareigūnų duotų nurodymų.

Vagystė, apiplėšimas, vandalizmas

1. Praneškite policijai. Tai galite padaryti paskambinę numeriu 112.
2. Paprašykite policijos darbuotojų pažymos apie užfiksuotą įvykį. Tada nedelsdami kreipkitės į mus.

Gaisras

1. Praneškite gelbėjimo tarnybai. Tai galite padaryti paskambinę numeriu 112.
2. Iš gelbėjimo tarnybos paprašykite pažymos apie įvykusį gaisrą. Ir, žinoma, nedelsdami kreipkitės į mus.


Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.