Įmonės draudimas

Pranešti bendrovei „Seesam“ apie padarytą žalą reikia iškart, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo draudiminio įvykio.