Įmonės draudimas


Pranešti bendrovei „Seesam“ apie padarytą žalą reikia iškart, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo draudiminio įvykio.

Gaisras

Pildant pranešimą apie patirtus sužalojimus būtina nurodyti:

 1. Jeigu būtina, evakuokite žmones arba suteikite pirmąją pagalbą sužeistiesiems.
 2. Pabandykite užgesinti ugnį naudodamiesi pagrindinėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
 3. Jeigu negalite užgesinti ugnies, iškvieskite gaisrinę tarnybą. Tai galite padaryt paskambinę numeriu 112 – gelbėjimo tarnybos skubios pagalbos numeriu.
 4. Nuveskite gaisrininkus į įvykio vietą ir padėkite greičiau surasti ugnies vietą.
Įsilaužiamoji vagystė, apiplėšimas, vandalizmas
 1. Praneškite policijai. Tai galite padaryti paskambinę numeriu 112.
 2. Paprašykite policijos pareigūnų baudžiamosios bylos tyrimo rezultatų.
Vandens padaryta žala
 1. Suraskite vandens padarytos žalos priežastį ir pabandykite užsukti sklendes.
 2. Jei negalite to padaryti, iškvieskite namo prižiūrėtojo avarinę tarnybą.
 3. Jei neįmanoma to padaryti, skambinkite numeriu 112 ir vykdykite gautus nurodymus.
 4. Parneškite kaimynams.
 5. Iškart pradėkite valyti ir sausinti, išneškite turtą arba uždenkite jį apsaugine plėvele.
Civilinės atsakomybės draudimas
 1. Apie žalą iškart praneškite „Seesam“.
 2. Pabandykite gauti kuo daugiau medžiagos ir įrodymų, galinčių paaiškinti žalos aplinkybes.
 3. Padėkite bendrovei „Seesam“ nustatyti padarytos žalos dydį ir poliso turėtojo atsakomybę.
 4. Nieko nežadėkite ir dėl nieko nesitarkite be „Seesam“ patvirtinimo.

Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.