Civilinės atsakomybės automobilio draudimas (TPVCAPD)


Pranešti bendrovei „Seesam“ apie padarytą žalą reikia iškart ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas (pagal įstatymą) nuo kelių eismo įvykio

Patarimai įvykus įvykiui

1. Būkite ramūs ir pabandykite sumažinti kitus nuostolius ar žalą turtui. Išgelbėkite tai, ką įmanoma išgelbėti!

2. Jeigu eismo įvykio metu buvo sužeistas arba žuvo žmogus, iškvieskite greitąją medicinos pagalbą arba gelbėjimo tarnybą ir policiją. Greitąją pagalbą arba gelbėjimo tarnybą galite iškviesti paskambinę numeriu 112 – gelbėjimo tarnybos skubios pagalbos numeriu. Užsirašykite įvykį mačiusių liudininkų pavardes ir adresus.

3. Jeigu dėl kelių eismo įvykio padaryta tik materialinė žala ir vairuotojas (-ai), dalyvavę eismo įvykyje, ir asmuo, patyręs materialinę žalą, susitaria dėl priežasčių ir atsakomybės įvertinimo, policijai pranešti nebūtina. Tokiu atveju, kaip numato teisės aktai, dalyviai privalo užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir visi dalyviai, 3 darbo dienų bėgyje, privalo kreiptis į asmens atsakingo už įvyki transporto priemonės Draudiką.

4. Jeigu šalys nesutaria, dėl to, kuri šalis yra kalta, iškvieskite policiją. Tai galite padaryti paskambinę numeriu 112.


Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.