Asmens draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Apie patirtus sužalojimus reikia pranešti draudimo bendrovei raštu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po įvykio