Asmens draudimas nuo nelaimingų atsitikimų


Apie patirtus sužalojimus reikia pranešti draudimo bendrovei raštu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po įvykio

Būtinieji duomenys

Pildant pranešimą apie patirtus sužalojimus būtina nurodyti:

 1. Apdraustojo vardą ir pavardę.
 2. Draudimo poliso numerį.
 3. Detalias įvykio aplinkybes. Iš jų turi būti aišku, kokių veiksmų metu ir kokia trauma įvyko (lūžis, išnirimas, patempimas, plyšimas, sumušimas, žaizda, kurią reikėjo siūti ir t.t.).
 4. Nelaimingo atsitikimo datą.
 5. Gydymo įstaigą, kurioje buvo suteikta pirmoji pagalba, ir gydymo įstaigą, kurioje Apdraustasis priregistruotas.
 6. Elektroninį paštą ir telefono numerį.
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti
 1. Medicininį išrašą, gautą pirmos pagalbos suteikimo metu.
 2. Jei diagnozuotas kaulo lūžis - rentgeno nuotrauką.
 3. Jei diagnozuotas galvos smegenų sukrėtimas, bet kurios kūno dalies sumušimas arba raumens, sausgyslės, raiščio patempimas - nedarbingumo pažymėjimą/atleidimą nuo pamokų.
 4. Jei dėl patirtų sužalojimų gulėjote ligoninėje - gydymo ligoninėje išrašą.
 5. Jei dėl patirtų sužalojimų buvo atlikta operacija - operacijos išrašą.
 6. Jei sužalojimus patyrėte darbo metu ir buvo pranešta Valstybinei darbo inspekcijai - nelaimingo atsitikimo darbe aktą.
 7. Jei dėl patirtų sužalojimų buvo kreiptasi į policiją - policijos pažymą.

Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.