Kelionės draudimasInformacija apie įvykį


Įvykio data ir laikas *
Įvykio valstybė *
Įvykio aprašymas *

Įvykio apibūdinimas (pasirinkite įvykio tipą) *

Kokio dydžio išlaidas patyrėte?

Informacija apie Apdraustąjį


Vardas ir pavardė *
Asmens kodas *
Draudimo poliso nr. (pvz. S 0121215)

Žalos administravimo dokumentai

Norėdami pagreitinti žalos sureguliavimo procesą, maloniai prašome Jūsų iš karto prisegti turimus (aktualius) dokumentus. Pažymėkite, kurie dokumentai bus prisegami


Apdraustojo banko rekvizitai


Vardas ir pavardė
Banko sąskaitos numeris

Informacija apie pranešusį asmenį


Vardas *
Pavardė *
Telefono numeris (+370 6...) *
El. pašto adresas *


Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.