Verslo pertraukimo draudimas


Verslo pertraukimo draudimas – stabilios veiklos garantas, nes nutikus įvykiui draudimas atlygina dalį įmonės prarastų pajamų.

Nukentėjus turtui dėl įvykių, kurie paprastai numatomi jau draudžiant turtą, įmonės veikla gali būti visiškai ar iš dalies sustabdoma. Dėl to sumažėja ar visai negaunama pajamų, sutrinka pinigų srautai. Tačiau net ir sustojus ar sumažėjus gamybai, yra vienokių ar kitokių neišvengiamų išlaidų: darbuotojų atlyginimai, bankų palūkanos, įsiskolinimai tiekėjams, nuomos mokesčiai ir kt. Jei toks laikotarpis užtruks ilgiau, gali iškilti išlikimo klausimas.

Pastaba: verslo pertraukimo draudimas visada siūlomas kaip priedas prie turto draudimo.

Apdraudžiamos rizikos

Verslo pertraukimo draudimas atlygina apsidraudusiai įmonei dalį jos pajamų, kurių ji negavo dėl tokių įvykių:

  • Gaisras,
  • Audra,
  • Vandens užliejimas,
  • Įsilaužiamoji vagystė,
  • Apiplėšimas.
Atlyginamos išlaidos

Verslo pertraukimo atlyginamą pajamų dalį sudaro:

  • Draudėjo nuolatinės išlaidos (nuoma, nuolatiniai šildymo, energijos tiekimo ir kiti mokesčiai, kreditų palūkanos, nusidėvėjimas, mokesčiai valstybinėms inspekcijų tarnyboms ir pan.);
  • Dalis kintamų kaštų (darbuotojų atlyginimai, išeitinės kompensacijos ir pan.);
  • Negautas pelnas, jei iki draudžiamojo įvykio pelnas buvo gaunamas;
  • Papildomos išlaidos (draudėjui pageidaujant).

Draudėjui bus mokama tol, kol jo įmonė pasieks pajamų lygį, buvusį iki draudžiamojo įvykio, bet ne ilgiau nei numatyta draudimo sutartyje. Dažniausia visiškam veiklos atkūrimui nustatomas 12 mėnesių laikotarpis nuo draudžiamojo įvykio datos. Draudėjas gali pasirinkti ilgesnį, pvz., 18, 24 ar 36 mėnesių, laikotarpį.

Teirautis dėl kainos


Taisyklės ir sąlygos


Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.