Transportas ir logistika


Visi žinome, jog transporto priemonių skaičius nuolat didėja. Nuolat auga ir galimos rizikos, todėl draudimo bendrovė „Seesam“ siūlo įsigyti transporto ir logistikos draudimą, kuris susideda iš draudimo produktų, skirtų įmonėms apdrausti įvairias transporto priemones bei pervežamus krovinius.

Savanoriškojo (Kasko) draudimo bei privalomojo transporto priemonių valdytojo civilinės atsakomybės draudimo sprendimus automobiliams, sunkvežimiams ir kitokiems krovininiams automobiliams rasite atitinkamose meniu skiltyse kairėje. Informacijos apie vežamų krovinių draudimą rasite pasirinkę Vežamų krovinių draudimas.

Kasko

„Seesam“ siūlo Jums apdrausti įmonės automobilius visų rizikų draudimu. Tai reiškia, kad bet kokio įvykio atveju mes sumokėsime išmoką, nebent tas įvykis aprašytas kaip nedraudžiamasis. Nedraudžiamųjų įvykių sąraše yra tokie atvejai, kai transporto priemonė naudojama neteisėtai veikai ir pan. Visą nedraudžiamųjų įvykių sąrašą rasite draudimo taisyklėse.

Mūsų taisyklėse nėra numatytų įvykių, už kuriuos mes mokame draudimo išmoką, sąrašo. Mūsų draudimo taisyklės yra kur kas paprastesnės, nes kiekvienas neaiškus įvykis, kuris nėra aprašytas kaip nedraudžiamasis, bus laikomas draudžiamuoju, už kurį mokama išmoka. Mes esame vieni iš pirmųjų pasiūlę tokią draudiminę apsaugą.

Papildomai siūlome įsigyti:

Techninės pagalbos draudimą. Techninės pagalbos draudimo atveju mes atlyginsime Jums nuostolius, patirtus kiekvieno draudžiamojo įvykio ar techninio gedimo atveju, po kurio kelių transporto priemone kelionės tęsti nebegalima (tai transportavimo, saugojimo išlaidos, nakvynės, kuro pristatymo, raktelių persiuntimo ir kitos išlaidos).

Pakaitinio automobilio draudimą. Tai reiškia, kad įsigijus pakaitinio automobilio draudimą ir dėl draudžiamojo įvykio netekus galimybės naudotis savo automobiliu, kol jis remontuojamas, mes Jums suteiksime galimybę pasinaudoti kitu automobiliu iki 14 parų, kurį mūsų partneris pristatys į Jūsų pageidaujamą vietą Lietuvos Respublikoje.

TPVCAPD - vairuotojų privalomasis draudimas

Netgi atsargiai vairuodamas ir laikydamasis kelių eismo taisyklių vairuotojas gali pakliūti į eismo įvykį, todėl visos transporto priemonės turi būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (TPVCAPD), pagal kurį atlyginami nuostoliai nekaltajai šaliai.

Jeigu transporto priemonė, kuri yra apdrausta privalomuoju transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimu, sukelia eismo įvykį, atlyginama nukentėjusiai šaliai padaryta turtinė arba asmeninė žala, tačiau neatlyginama kaltininko transporto priemonei padaryta žala.

Draudimo bendrovė „Seesam“ siūlo įsigyti papildomas draudimo paslaugas. Įsigijus papildomas paslaugas, jos galioja automobiliui patekus į eismo įvykį tiek dėl Jūsų, tiek dėl kito vairuotojo kaltės.

Papildomai kartu su vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu siūlome įsigyti:

  • „Mini Kasko“ papildomą apsaugą, suteikiančią:
    1) vienkartines išmokas automobilio nepataisomo sugadinimo atveju po eismo įvykio arba gaisro;
    2) papildomą apsaugą automobiliui patekus į eismo įvykį, po kurio automobilis tampa nebevažiuojantis arba važiuojant keltų pavojų kitiems eismo dalyviams.
    Daugiau informacijos ieškokite čia: „Mini Kasko“ taisyklės.

  • Vairuotojo ir keleivių asmens draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.

Vežamų krovinių draudimas

Vežamų krovinių draudimo tikslas – atlyginti žalą, padarytą prekėms, bei papildomas išlaidas, kurios buvo aptartos draudimo sutartyje.

Vežamus krovinius galima apdrausti nuo šių standartinių rizikų:

A variantas - draudimas nuo visų galimų rizikų;
B variantas - vežamų krovinių dalinis sugadinimas ar sunaikinimas;
C variantas - vežamų krovinių pilnas sugadinimas ar sunaikinimas.

Detalesnius aprašymus rasite draudimo taisyklėse, kurios yra sąlygų dalyje.

Atsižvelgiant į krovinio ypatybes, draudimo sutartis gali būti sudaryta tam tikram kroviniui ir jo gabenimui arba kroviniui, kuris gabenamas tam tikrą laiko tarpą iš anksto nustatytose vietose. Pastaruoju atveju sudaroma metinė vežamų krovinių draudimo sutartis.


Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.