Statybos darbų draudimas


Statybos ir montavimo darbų draudimu siūlome apdrausti statomą, renovuojamą pastatą ar montuojamus įrenginius. Draudimo įmonė atlygins nuostolius, sukeltus bet kokio staigaus, netikėto ir nenumatyto išorinio įvykio (pavyzdžiui: gaisro, audros, vandens užliejimo, vagystės, užvirtimo ir kt.).

 

Draudimo objektas

Draudžiami statybos darbai, statomas ar renovuojamas pastatas, statybinės medžiagos, priemonės, įranga, įrenginiai ar kitas statybos vietoje arba šalia jos esantis turtas.

Pageidaujant taip pat gali būti apdraudžiamos papildomos išlaidos, atsiradusios dėl draudžiamojo įvykio, kaip antai išlaidos statybos aikštelei sutvarkyti, nuolaužoms pašalinti, išlaidos viršvalandžiams, darbui nakties metu ir poilsio dienomis, skubaus krovinių pristatymo išlaidos, statybos objekto garantinis laikotarpis.

 

Civilinės atsakomybės draudimas

Jūs galite apsidrausti ir savo civilinę atsakomybę. Tokiu atveju bus atlyginti dėl Jūsų veiklos patirti trečiųjų asmenų nuostoliai (jų turto sugadinimas ar sunaikinimas, žala sveikatai), kuriuos pagal įstatymus privalėtumėte atlyginti Jūs

Teirautis dėl kainos


Taisyklės ir sąlygos


Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.