Įmonės turto draudimas


Šiuo draudimu galima apdrausti jūsų įmonei priklausantį ir veikloje naudojamą turtą tokiu būdu sumažinant jūsų rūpesčius ir nuostolius nelaimingo atsitikimo atveju.

Draudimo objektas – Nekilnojamasis ir Kilnojamasis turtas (pastatai, statiniai ar patalpos; gamybinė, prekybinė įranga ir įrenginiai; organizacinė įranga; baldai; atsargos: prekės, žaliavos, gatava produkcija; ir kt.).

Draudimo įmonė apmoka remonto (atkūrimo iki buvusios vertės) išlaidas bei kompensuoja analogiško turto įsigijimo išlaidas.

Apdraudžiamos rizikos

Įmonės turtas gali būti apdraudžiamas nuo šių rizikų:

• Gaisro ir dūmų, žaibo, sprogimo, gesinimo įrangos klaidingo suveikimo
• Audros
• Užliejimo
• Vagystės ir plėšimo
• Tyčinės trečiųjų asmenų neteisėtos veikos
• Gamtinių jėgų: potvynio, sniego slėgio, krušos, liūties, grunto suslūgimo
• Smūgis, atsitrenkimas
• Stiklo dūžis

Pasirinkus Visų rizikų draudimą, turtas apdraudžiamas nuo bet kokio staigaus, atsitiktinio ir nenumatyto įvykio, išskyrus taisyklėse nurodytus nedraudžiamuosius įvykius ar išimtis.

 

Teirautis dėl kainos


Taisyklės ir sąlygos


Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.