Įmonės turto draudimas

Šiuo draudimu galima apdrausti jūsų įmonei priklausantį ir veikloje naudojamą turtą tokiu būdu sumažinant jūsų rūpesčius ir nuostolius nelaimingo atsitikimo atveju.

Draudimo objektas – Nekilnojamasis ir Kilnojamasis turtas (pastatai, statiniai ar patalpos; gamybinė, prekybinė įranga ir įrenginiai; organizacinė įranga; baldai; atsargos: prekės, žaliavos, gatava produkcija; ir kt.).

Draudimo įmonė apmoka remonto (atkūrimo iki buvusios vertės) išlaidas bei kompensuoja analogiško turto įsigijimo išlaidas.

Teirautis dėl kainos