Kasko draudimas


Kiekvienas vairuotojas turėtų būti suinteresuotas turėti savanoriškąjį transporto priemonės draudimą arba kitaip - kasko draudimą. Kasko draudimas suteikia garantijas, kad žala, patirta įvykus nelaimingam atsitikimui, gaisrui, po automobilio apgadinimo ar po jo vagystės, bus atlyginta.

Bazinis Kasko

Dauguma vairuotojų, pagalvoję apie savo automobilį, visų pirmą bijo netekti galimybės juo naudotis avarijos, vagystės, gaisro ar panašios rimtos nelaimės atveju. Todėl sukūrėme Kasko draudimo variantą, kuris suteikia draudimo apsaugą reikšmingų įvykių atveju – Bazinį Kasko draudimą.

Tai Kasko draudimas norintiems draudimo apsaugos savo automobiliui realios nelaimės, kuri sukeltų didelius finansinius nuostolius, atveju (pavyzdžiui, avarijos, automobilio vagystės, gaisro ir pan.). Jis suteikia draudimo apsaugą visų staigių ir nenumatytų įvykių atveju, išskyrus smulkių apgadinimų ir dalių vagystės atvejus, t.y. tokius, kurių remontas nėra būtinas arba jie nesukelia didelių finansinių įsipareigojimų. Todėl šio draudimo varianto įmoka – iki 40% mažesnė negu Ekstra Kasko draudimo.

Papildomai į Bazinio Kasko draudimą yra nemokamai įtraukta transportavimo paslauga tiek po įvykio, tiek po techninio gedimo, taip pat atlyginamos pakaitinio automobilio nuomos išlaidos iki 200 EUR pagal draudimo sutarties sąlygas, netaikoma išskaita autoavarijai, susidūrimui su žmogumi bei gyvūnu ar nepataisomo sugadinimo atveju.

Norėdami sužinoti daugiau apie šio ir kitų Kasko draudimo variantų privalumus, skaitykite jų palyginimą.

Standartinis Kasko

Jeigu galvodami apie savo automobilio saugumą, norite draudimo apsaugos ne tik pagrindinių rizikų, bet ir kiekvieno smulkaus įvykio arba automobilio dalių vagystės atveju, tuomet rekomenduojame Jums rinktis Seesam Standartinį Kasko draudimo variantą.

Standartinis Kasko – tai Kasko draudimo variantas, suteikiantis draudimo apsaugą pačiam automobiliui visų staigių ir netikėtų įvykių atveju, įskaitant ir smulkių apgadinimų bei dalių vagystės atvejus. Jūsų automobilis yra apdraudžiamas nuo visų rizikų, pavyzdžiui, eismo įvykio, gamtinių jėgų, vandalizmo, automobilio ar dalių vagystės bei kitokio atsitiktinio automobilio apgadinimo ar praradimo atveju, o kiekvienam įvykiui yra taikoma išskaita. Tačiau Standartinis Kasko draudimas neapdraudžia asmeninių daiktų, valstybinių numerių ar dokumentų ir pan., todėl jo draudimo įmoka yra 10 proc. mažesnė negu Ekstra Kasko draudimo varianto.

Pasirinkę šį draudimą, papildomai ir nemokamai Jūs gausite transportavimo paslaugą tiek po įvykio, tiek po techninio gedimo, taip pat papildomai galite apdrausti vairuotoją ir keleivius.

Norėdami sužinoti daugiau apie šio ir kitų Kasko draudimo variantų privalumus, skaitykite jų palyginimą.

Ekstra Kasko

Ekstra Kasko – tai plačiausias Seesam siūlomas Kasko draudimo variantas, suteikiantis Kasko draudimo apsaugą ne tik pačiam automobiliui, bet ir papildomai įrangai, asmeniniams daiktams ir pan. Ekstra Kasko suteikia visų rizikų apsaugą – tai reiškia, kad bet kokio įvykio atveju mes atlyginsime nuostolius, nebent tas įvykis aprašytas kaip nedraudžiamasis.

Apsidraudę šiuo draudimu, automatiškai kartu su juo gausite vairuotojo ir keleivių draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Į Ekstra Kasko draudimą yra nemokamai įtraukta transportavimo paslauga tiek po įvykio, tiek po techninio gedimo, taip pat atlyginamos pakaitinio automobilio nuomos išlaidos iki 200 EUR pagal draudimo sutarties sąlygas, tačiau tik su šiuo Kasko draudimo variantu papildomai galite įsigyti išplėstines techninės pagalbos ir pakaitinio automobilio draudimo paslaugas.

Ekstra Kasko varianto atveju nebus taikoma išskaita automobilio stiklų įdaužų remontui ar įvykiais, kai yra nustatytas ir aiškus įvykio kaltininkas ir juo nėra draudėjas bei keliais kitais papildomais atvejais.

Norėdami sužinoti daugiau apie šio ir kitų Kasko draudimo variantų privalumus, skaitykite jų palyginimą.

Šis Kasko draudimo variantas nėra parduodamas Seesam elektroninėje draudimo parduotuvėje.
Kasko privalumai
 • išskaitos (neatlyginama nuostolio dalis) netaikome automobilio stiklų įdaužų remontui, jei stiklą galima suremontuoti jo nekeičiant;
 • išskaitos netaikome, kai yra nustatytas ir aiškus įvykio kaltininkas ir juo nėra Draudėjas ar jo atstovas;
 • vairuotojas ir keleiviai apdrausti bendrai nelaimingų atsitikimų sumai - 30 000 EUR;
 • draudžiamos stogo/dviračių bagažinės, automobilinis šaldytuvas, langų tonavimas, signalizacija, vaikiškos kėdutės, audio/video aparatūra, lengvo lydinio ratlankiai;
 • papildomos įrangos draudimas sugadinimo ir vagystės atveju;
 • atlyginamos būtinojo remonto užsienyje išlaidos iki 1 500 EUR;
 • automobilio raktelių vagystės iš namų atveju mes atlyginame spynelių keitimo, naujo raktelių komplekto pagaminimo išlaidas;
 • vairuotojui atlyginame išlaidas už medikamentus, paskirtus sužalojimų, patirtų draudžiamojo įvykio metu, gydymui;
 • draudžiamojo įvykio metu nukentėjus naminiam gyvūnui atlyginame gydymo išlaidas arba mokame kompensaciją jo žūties atveju ir tam netaikome išskaitos;
 • draudžiami asmeniniai daiktai nuo sugadinimo įvykio metu ir vagystės iš automobilio, kai jame yra transporto priemonės valdytojas, ir tam netaikome išskaitos;
 • draudžiami valstybiniai numeriai ir naujų transporto priemonės dokumentų gamyba (taip pat ir transporto priemonės dokumentų praradimo atveju) ir tam netaikome išskaitos;
 • apgadinimų atveju policijai pranešti nebūtina kai to nereikalauja Kelių Eismo Taisyklės ir nuostolis nėra didesnis kaip 1448 € (kai Jūs pranešate apie įvykį ir pateikiate užpildytą bei pasirašytą eismo įvykio deklaraciją, kaip numato kelių eismo taisyklės, pažymos nereikalaujame ir kompensuojame patirtą žalą);
 • apsauga padangoms galioja nepažeidus kitų transporto priemonės dalių;
 • lojaliems klientams siūlomos išskirtinės sąlygos bei aptarnavimas.


Privalumai

 • išskaitos netaikome automobilio stiklų įdaužų remontui.
 • Išskaitos netaikome kai yra nustatytas ir aiškus įvykio kaltininkas ir juo nėra Draudėjas.
 • vairuotojas ir keleiviai apdrausti bendrai nelaimingų atsitikimų sumai - 30 000 EUR.

Taisyklės ir sąlygos


Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.