Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Automobilio, namų ir kito turto draudimas yra savaime suprantamas, tačiau neturėtumėte pamiršti brangiausio turto – savęs ir savo artimųjų. Niekas neapsaugotas nuo nelaimingų įvykių, tačiau galime išvengti su jais susijusių rūpesčių. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų suteikia draudimo apsaugą, kai dėl nelaimingo atsitikimo padaroma žala apdraustojo sveikatai, jis netenka darbingumo ar nelaimingas atsitikimas tampa jo mirties priežastimi.

Pagrindinės asmens draudimo nuo nelaimingų atsitikimų rizikos:

  • Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo
  • Neįgalumas

Papildomai galima pasirinkti šias rizikas:

  • Traumos
  • Traumos plius
  • Kritinės ligos
  • Dienpinigiai
  • Lovadieniai