Uudised

Draudimo bendrovė Seesam stiprina darbuotojų profesinius gebėjimus

[Seesam | 2019-07-26]

„Seesam Insurance AS Lietuvos filialas“ įgyvendina 36 mėn. trukmės projektą “Seesam Insurance AS Lietuvos filialo darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0024 pagal priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Projekto tikslas – sustiprinti „Seesam Insurance AS Lietuvos filialo“ darbuotojų profesinius gebėjimus draudimo paslaugų kūrimo srityje. Projekto įgyvendinimo metu sustiprintos funkcinės darbuotojų žinios leis pagerinti įmonės kuriamų produktų kokybę, sudarys sąlygas darbuotojų ekspertinės kompetencijos augimui, tai sudarys sąlygas darbuotojams gauti aukštesnį atlygį, įmonei atsivers papildomos galimybės naujų produktų ir paslaugų plėtrai.

Aukšta darbuotojų kompetencija sąlygos įmonės konkurencinį pranašumą, tai skatins sveiką konkurenciją įmonės atstovaujamame sektoriuje, bus sukurtos prielaidos naujoms įmonės partnerystėms ir bendradarbiavimui su kituose sektoriuose veikiančiomis įmonėmis. Aukštą pridėtinę vertę kuriantys darbuotojai prisidės prie įmonės apyvartos didėjimo, paslaugų plėtros. Tai turės teigiamos įtakos tiek įmonės atstovaujamo sektoriaus, tiek įmonės partnerių, tiek visos Lietuvos ekonomikos augimui.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą, bus apmokyta ne mažiau kaip 90 asmenų. Projekto biudžetas – 285 538,12 EUR, iš kurių 142 769,06 EUR sudaro ES struktūrinių fondų lėšos.


Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.