Uudised

Draudimo bendrovė Seesam stiprina darbuotojų profesinius gebėjimus

[Seesam | 2019-07-26]

„Seesam Insurance AS Lietuvos filialas“ įgyvendina 36 mėn. trukmės projektą “Seesam Insurance AS Lietuvos filialo darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ pagal priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“, finansuojamą Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis.

Šio projekto tikslas – sustiprinti „Seesam Insurance AS Lietuvos filialo“ darbuotojų profesinius gebėjimus draudimo paslaugų kūrimo srityje. Projekto įgyvendinimo metu sustiprintos funkcinės darbuotojų žinios leis pagerinti įmonės kuriamų produktų kokybę bei sudarys sąlygas darbuotojų ekspertinės kompetencijos augimui. Tai turėtų sukurti aplinkybes, leidžiančias darbuotojams gauti aukštesnį atlygį, o įmonei atsivers papildomos galimybės naujų produktų ir paslaugų plėtrai.

Aukšta darbuotojų kompetencija užtikrins įmonės konkurencinį pranašumą, kas skatins sveiką konkurenciją įmonės atstovaujamame sektoriuje ir sukurs prielaidas naujoms įmonės partnerystėms bei bendradarbiavimui su kituose sektoriuose veikiančiomis įmonėmis. Aukštą pridėtinę vertę kuriantys darbuotojai prisidės prie įmonės apyvartos didėjimo ir paslaugų plėtros.

Visi šie veiksniai turės teigiamos įtakos tiek įmonės atstovaujamo sektoriaus, tiek įmonės partnerių, tiek visos Lietuvos ekonomikos augimui.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą, bus apmokyta ne mažiau kaip 90 įmonės darbuotojų, o projekto biudžetas siekia 285 538,12 EUR, iš kurių 142 769,06 EUR sudaro ES struktūrinių fondų lėšos.


Prieš sudarant finansinių paslaugų sutartį rekomenduojame susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis
www.seesam.lt ir, jei reikia, pasikonsultuoti su Seesam draudimo specialistais.